JÓZEF PIŁSUDSKI
Historia - Tradycja - Edukacja
Materiały pomocnicze do nauczania historii Polski XIX i XX wieku

pod redakcją dra Edmunda Juśko

 

Prezentowany tu kolejny Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji o tematyce historycznej, traktuje o jednej z najbardziej znanych i zasłużonych dla Polski postaci – o Józefie Piłsudskim. Jego redaktorem jest dr. Edmund Juśko, jego też inicjatywie zawdzięczamy podjęcie tematu o postaci Budzącej stale ogromne zainteresowanie Polaków, w tym także środowisk nauczycielskich i uczących się młodzieży. Przełożyło się to na tom Józef Piłsudski. Historia – Tradycja – Edukacja

Drugi człon tytułu wskazuje na specyfikację zagadnień tu poruszanych. A więc od szeroko pojętych dziejów samej postaci Piłsudskiego, poprzez jego polityczne dokonania w wielkich polskich wydarzeniach, tradycję i pamięć o nim kultywowaną już u początków Polski Odrodzonej, po edukację szkolną wynoszącą Marszałka w krąg panteonu Polaków XX wieku. W szczegółach to : Piłsudski na zesłaniu syberyjskim, w wojnie 1920 i w przewrocie majowym 1926 roku, ale także w twórczości poetyckiej, w anegdocie, w oczach młodzieży itp. Słowem – Piłsudski jako człowiek i bohater.

     Kilkunastu autorów krótkich tekstów, głównie nauczycieli, nie odkrywa wprawdzie nieznanych dotąd elementów biografii Piłsudskiego, ale ukazuje go w różnych kontekstach, przybliżając zwykłemu czytelnikowi, czytelnikowi kręgowi szkoły – nauczycielom i uczniom – przekłada wyborny materiał do nauki i dyskusji. Dobry poziom merytoryczny niniejszego tomu daje gwarancję jego trwałości w nauczaniu szkolnym oraz poczytności. Zalecić go także można każdemu zainteresowanemu dziejami ojczystymi.

prof. KUL dr hab. Eugeniusz Niebelski  Lublin, 5 października 2006 r.

 

Zeszyt metodyczny nr 62 Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie Tarnów 2006 

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2012, godz. 09:59 - Mirosław Rewera