Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
oraz

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

zapraszają na piąty wykład VIII edycji otwartych wykładów o sztuce z cyklu
Sztuka i technologia

Jacek Jaźwierski
Prymitywizm: ucieczka od nowoczesności

 


Nowoczesności, postępowi technologicznemu i związanemu z nim rozwojowi miast i produkcji przemysłowej towarzyszyła potrzeba ucieczki od cywilizacji. Od końca osiemnastego wieku ludzie szukali wytchnienia w naturze; zrodził się ideał prostego życia z dala od zgiełku miast, społecznych rytuałów, bogactwa i postępującej konsumpcji. W sztuce doszła do głosu idea prymitywizmu, antypostępowego przekonania o wyższości dawnych czasów i pierwotnych kultur nad zepsutą współczesnością. Zaczęto cenić to, co dawne, pierwotne, egzotyczne i naturalne. Dziewiętnastowieczny i dwudziestowieczny prymitywizm miewał jednak różne oblicza. Nazareńczycy szukali wzorów niezepsutej sztuki religijnej w średniowieczu, Gauguin próbował odnaleźć zagubione źródło tworzenia w życiu pierwotnych ludów Polinezji, inni wybierali nieskrępowane życie na łonie natury i próbowali łączyć malarstwo z naturyzmem.14 grudnia 2016 (środa), godz. 17.00
Filia nr 2 MBP, Lublin, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum Kultury)________________________


Najnowszy trwający obecnie moment kulminacji związków sztuka – technologia, zapoczątkowany – zdaniem Hala Fostera – w latach 90. XX wieku, wiążę się z cyfryzacją, komputeryzacją i narodzinami społeczeństwa informatycznego. Splot technologii, nauki i kultury prowadzi do rozkwitu technokultury i technonauki. Jak w tym kontekście zmienia się samo pojęcie sztuki i czy w rezultacie rozszerzania jej definicji narasta przepaść pomiędzy „starym" i „nowym"? Czy sztuka dzisiaj, właśnie dlatego, że tak szeroko wchłania zdobycze współczesnego postępu technologicznego, nie zbliża się zadziwiająco do źródłowego pojęcia techne, którym starożytni Grecy ogarniali wszelką wytwórczość? Zagadnienia te wydają się niezwykle aktualne w kontekście narastającej obecności techniki i technologii w rozmaitych przejawach współczesnej praktyki artystycznej, zarówno w sztukach wizualnych, jak też w architekturze, muzyce, filmie i w szeroko rozumianej kulturze wizualnej. Odpowiedzi na liczne pytania z tym związane szukać będą badacze i praktycy różnych dziedzin humanistyki podczas tegorocznej VIII edycji otwartych wykładów o sztuce, przygotowanych przez Bibliotekę im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie we współpracy z Instytutem Sztuk Pięknych UMCS, Instytutem Historii Sztuki KUL Jana Pawła II i Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych.

 


_____________________

Pełny program wykładów dostępny na: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl


Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2016, godz. 09:11 - Ireneusz Marciszuk