Katedra Teologii Pastoralnej KUL

zaprasza na sesję naukową pt.

KOŚCIÓŁ WOBEC OSÓB UZALEŻNIONYCH.

DOŚWIADCZENIA FRANCISZKAŃSKIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI I LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAN DAMIANO W CHĘCINACH

 

__________________________
1 grudnia 2017 r.

Chęciny

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2017, godz. 08:31 - Ewa Zięba