Kandydaci na studia II stopnia

 

Podczas rejestracji na studia II stopnia kandydat nie składa żadnych dokumentów w formie papierowej, z wyjątkiem następujących przypadków: 

 

 • Kandydaci na studia II stopnia – absolwenci innych uczelni niż KUL składają:
  • kwestionariusz na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
  • kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich lub zaświadczenie ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata, zawierające następujące informacje: uzyskany tytuł, ocena na dyplomie;
  • w przypadku kandydatów do Kolegium MISHuS - projekt indywidualnego programu studiów II stopnia.
 • Kandydaci na kierunek europeistyka (studia II st.) w języku angielskim
  • po rejestracji internetowej składają w Biurze Rekrutacji dokument potwierdzający zaliczenie egzaminu z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 • Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w terminie ustalonym dla rejestracji na poszczególne kierunki.

Dokumenty można złożyć w Biurze rekrutacji lub przesłać na adres:

REKRUTACJA
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Przy przesyłaniu dokumentów pocztą liczy się
data wpływu dokumentów na uczelnię.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2014, godz. 09:34 - Anna Czernecka