Kandydaci na studia II stopnia

 

Podczas rejestracji na studia II stopnia kandydat nie składa żadnych dokumentów w formie papierowej, z wyjątkiem następujących przypadków: 

 

  • Kandydaci na studia II stopnia – absolwenci innych uczelni niż KUL składają:
    • kwestionariusz na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
    • kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
    • kserokopię dyplomu ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich lub zaświadczenie ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata, zawierające następujące informacje: uzyskany tytuł, ocena na dyplomie.
  • Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w terminie ustalonym dla rejestracji na poszczególne kierunki.

Dokumenty można złożyć w Dziele Toku Studiów (Gmach Główny KUL, pok. 137)
lub przesłać na adres:

 

REKRUTACJA
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Przy przesyłaniu dokumentów pocztą liczy się
data wpływu dokumentów na uczelnię.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2013, godz. 12:49 - Andrzej Zykubek