Gdzie należy złożyć dokumenty po zakwalifikowaniu na studia?

 

Dokumenty składane po zakwalifikowaniu
na studia II stopnia

Kandydat zakwalifikowany na studia II stopnia na KUL zobowiązany jest złożyć we właściwym dziekanacie złożyć komplet dokumentów obejmujący:

 1. wypełnioną okładkę na dokumenty - okładka do pobrania na portierniach we wszystkich budynkach KUL, w których mieszczą się dziekanaty,
 2. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo
  - potwierdzenie zgodności kserokopii z dowodem osobistym wykonują pracownicy dziekanatu w momencie przyjęcia dokumentów; po okazaniu oryginału,
 3. oryginał świadectwa dojrzałości,
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich wraz z suplementem,
 5. kolorowe fotografie  bez nakrycia głowy, na jasnym tle:
  • 3 sztuki w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm,
  • wersję elektroniczną w formacie BMP o wymiarach 236x295 punktów (20x25 mm w rozdzielczości 300 DPI).
  • Bardzo prosimy o sprawdzenie trzy dni po elektronicznym potwierdzeniu podjęcia studiów, czy zdjęcie nie zostało usunięte (może być usunięte, gdy nie spełnia wymogów). W takim przypadku należy w zakładce Dokumenty zamieścić nowe (prawidłowe) zdjęcie.
 6. aktualne zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) od specjalisty medycyny pracy stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku (dotyczy tylko kierunku ochrona środowiska),
 7. aktualny (nie starszy niż 6 miesięcy) odpis metryki chrztu św. - dotyczy chrześcijan świeckich,
 8. opinię księdza proboszcza - dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunek filozofia,
 9. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów - dotyczy osób duchownych,
 10. formularz dla osób zakwalifikowanych na studia, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów, w terminie potwierdzenia podjęcia studiów, pod rygorem skreślenia z listy zakwalifikowanych.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2012, godz. 09:19 - Andrzej Zykubek