Koło Naukowe Studentów Psychologii rozwija się dynamicznie z roku na rok.

Aktualnie funkcjonują następujące sekcje:

Przewodniczący: Magdalena Lejman

Kontakt: sekcja.arteterapii@gmail.com

Przewodniczący: Marlena Panek

Kontakt: sekcja.kliniczna.kul@gmail.com

Przewodniczący: Natalia Michalik

Kontakt: sekcja.psychoterapii.kul@gmail.com

Przewodniczący: Gabriela Gaber

Kontakt: sadowa.sekcja@gmail.com

Przewodniczący:  Milena Atras

Kontakt: tanatopsychologia@gmail.com

  • Sekcja Psychoseksuologii

Przewodniczący: Agata Banakiewicz

Kontakt: sekcja.psychoseksulogii@gmail.com

  • Sekcja Psychologii Rehabilitacji

Przewodniczący: Marzena Buniowska

Kontakt: sekcjarehabilitacji@gmail.com

 
  • Sekcja Psychologii Rozwojowej

Przewodniczący: Iwona Gałek

Kontakt: sekcjarozwojowej@gmail.com

  • Sekcja Psychologii Readaptacji i Resocjalizacji

Przewodniczący: Ewa Nosal

Kontakt: resocjalizacja.readaptacja@gmail.com

 

Autor: Tomasz Korulczyk
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2018, godz. 10:59 - Magdalena Szczedrońska