Koło Naukowe Studentów Psychologii rozwija się dynamicznie z roku na rok.

Aktualnie funkcjonują następujące sekcje:

Przewodniczący: Karolina Szewczyk

Kontakt: sekcja.arteterapii@gmail.com

Przewodniczący: Magdalena Pietnoczko

Kontakt: sekcja.kliniczna.kul@gmail.com

Przewodniczący: Natalia Michalik

Kontakt: sekcja.psychoterapii.kul@gmail.com

Przewodniczący: Marcin Gut

Kontakt: sekcja.psychologii.rodziny@interia.pl

Przewodniczący: Katarzyna Szudy

Kontakt: sadowa.sekcja@gmail.com

Przewodniczący:  Aleksandra Machniak

Kontakt: tanatopsychologia@gmail.com

  • Sekcja Emocji i Motywacji

Przewodniczący: Krystian Macheta,

Damian Kowalski

Kontakt: sekcja.eim.kul@gmail.com

  • Sekcja Psychoseksuologii

Przewodniczący: Aleksandra Iwanicka

Kontakt: sekcja.psychoseksulogii@gmail.com

Autor: Tomasz Korulczyk
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016, godz. 22:42 - Magdalena Pietnoczko