Maria Wrzeszcz

 

9 VI 1987 – dzień, który dał nam Pan!

„Nasz Profesor Papieżem”

Po wyborze kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w dniu 16 października 1978 roku na frontonie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zawisł transparent z napisem „Nasz Profesor Papieżem”. W trzech słowach społeczność akademicka zawarła ogromną dumę i radość z faktu, że nowy papież niemal ćwierć wieku, od 1954 roku pracował w Katedrze Etyki. Od 1 grudnia 1957 roku do października 1978 roku (to jest do czasu wyjazdu do Rzymu na konklawe po śmierci papieża Jana Pawła I) był jej kierownikiem. Zrządzeniem Bożej Opatrzności kierownik Katedry Etyki na KUL-u objął katedrę świętego Piotra w Rzymie!!!

Ostatni raz przed wyborem na papieża kardynał Wojtyła gościł w naszych murach 11 maja 1978 roku. Uczestniczył wówczas w uroczystości wręczenia nagrody imienia Idziego Radziszewskiego byłemu rektorowi, księdzu Wincentemu Granatowi (1901-1979).

Niewielka, kilkudziesięcioosobowa zaledwie grupa kulowców wzięła udział w inauguracji pontyfikatu swego Profesora, Ojca Świętego Jana Pawła II. Cała społeczność pragnęła gościć Go w murach Jego – naszej Alma Mater. Żywiła nadzieję, że Lublin stanie się jedną ze stacji na szlaku papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku. Mimo usilnych starań władze państwowe nie wyraziły na to zgody.

Strona 1 z 10 :: Idź do strony: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10