Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu.

Materiały pomocnicze do nauczania historii Polski.

Zeszyt Metodyczny nr 73 SCE w Tarnowie pod redakcją dra hab. Edmunda Juśko (prof. KUL)

 

Pomysł, by powrócić do postaci hetmana wielkiego koronnego i kasztelana krakowskiego Jana Amora Tarnowskiego można przyjąć z zadowoleniem. Hetman należał bowiem do najznamienitszych postaci Polski, ale i Europy pierwszej połowy XVI wieku. Jego zasługi i dorobek z zakresu sztuki wojennej oraz sztuki użytkowej nie należą tylko do jego epoki. Dlatego dobrze się stało, że jego miasto, Tarnów, o nim i jego dokonaniach wojskowych i cywilnych nie zapomniało. Obok Bema to druga wielka postać Tarnowa, z którą mogą się identyfikować współcześni poszukujący w przeszłości oparcia, rzeczy, spraw i postaci, które budzą zaufanie, przekonują wielkością swoich dokonań. Pomysł wydania publikacji autorów, badaczy kompetentnych i dobrze notowanych w środowisku jest zatem jak najbardziej na czasie.

Całość składa się co zrozumiałe z dwóch części. Pierwsza dotycz tego, z czym najczęściej i najchętniej kojarzymy hetmana, to jest ze zwycięstwami wojennymi. Druga odnosi się do spraw mniej znanych, ale niemniej ważnych, jako męża stanu, gospodarza, dobrodzieja, polityka, menedżera i organizatora pozytywnych zmian w krajobrazie kulturowym i w życiu społecznym. Cieszy, że publikacja zostanie wzbogacona fragmentem źródeł, korespondencji oraz aneksami. Wydanie dokumentów osobistych hetmana być Mozę okazją do dalszej pracy nad skoncentrowaniem jego dorobku oraz aktywności w jednym miejscu.

Gratuję pomysłu

prof. dr hab. Andrzej Chwalba

 

 

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2012, godz. 09:04 - Mirosław Rewera