Ks. dr Jarosław Kisieliński

Artykuły:

1. Arp Schnitger jako czołowa postać budownictwa organowego na Północy Niemiec w XVII-XVIII w., w: „Organy i muzyka organowa” 58(2000), red. J. Krassowski, Gdańsk 2000, t. XI, s. 124-135.
2. Wygląd zewnętrzny organów – szafa organowa i prospekt, „Studia Sandomierskie”. Teologia – Filozofia – Historia, 8(2001), s. 58-72.
3. Wolumen brzmieniowy organów Arpa Schnitgera w kościele St. Jacobi w Hamburgu, w: „Organy i muzyka organowa” 61(2003), red. J. Krassowski, Gdańsk 2003, t. XII, s. 113-124.
4. Życie i działalność organmistrzowska Christiana Vatera (1679-1756), „Additamenta Musicologica Lublinensia” 3(2007), s. 59-73.
5. Organy w kościele Ewangelicko-Reformowanym w Rysum (1457/1513), w: „Studia organologica”, 3(2009), red. M. Szymanowicz, Lublin 2009.
 6. Rys życia i działalności organmistrzowskiej synów Arpa Schnitgera, „Additamenta Musicologica Lublinensia” 5(2009), Lublin 2009, s. 107-120.
7. Lokalizacja organów w świątyni w świetle tradycji i dokumentów Kościoła, w: Artificium Ars Scientia, Księga Jubileuszowa w 80. rocznicę urodzin Ks. Profesora Jana Chwałka, red. M. Szymanowicz, Lublin 2010, s. 397-410.

Hasła encyklopedyczne:

1. Schnitger – rodzina, w: Encyklopedia Muzyczna PWM. S-Sł. Część Biograficzna, red. E. Dziębowska, Kraków 2007, s. 117.
2. Organy, Historia, w: Encyklopedia Katolicka

Autor: Robert Bernagiewicz
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2010, godz. 14:06 - Robert Bernagiewicz