„Jesteś między nami – Razem bez barier ” – projekt realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013 na podstawie umowy zawartej między
Fundacją Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu LubelskiegoMinistrem Pracy i Polityki Społecznej
nr 1649/2013/ASOS z dnia 19.07.2013 r.

 

BEZPŁATNE WARSZTATY

SPOTKANIA DYSKUSYJNE