Mam wątpliwości, co do poprawności wyrazów samymi i sami np. kłócić się samymi/sami ze/z czymś/kimś.

 

We wskazanej konstrukcji wyraz sam pełni funkcję wzmacniającą, podkreślającą znaczenie w odniesieniu do podmiotu. W związku z tym nie ma uzasadnienia, aby słowo to występowało w formie innej niż mianownikowa - właściwa więc jest wersja sami, nie samymi, np. Podczas głosowania radni kłócili się sami ze sobą.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2013, godz. 11:25 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn