4 czerwca

  • Wziął udział w spotkaniu z Prezydentem Stalowej Woli dotyczącym strategii rozwoju Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie.
  • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

5 czerwca

  • Wziął udział w uroczystości wręczenia Nagrody im. Idziego Radziszewskiego.

6 czerwca

  • Wygłosił słowo do uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja”.
  • Przewodniczył uroczystości odnowienia doktoratów: Księdza Prof. Henryka Misztala i Księdza Prof. Józefa Krukowskiego.
  • W związku z prezentacją książki-wywiadu Arcybiskupa Większego kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka pt. „Dialog leczy rany”, wziął udział w konferencji prasowej.
  • Spotkał się z Abp. Większym kijowsko-halickim Światosławem Szewczukiem, z Abp Eugeniuszem Popowiczem Metropolitą Przemysko-Warszawskim obrządku greckokatolickiego oraz z Metropolitą Lubelskim Abp. Stanisławem Budzikiem.

7 czerwca

  • Podpisał umowę o współpracy z Asseco Data System S.A.
  • W TVP Lublin wziął udział w Programie „Gość Dnia”.
  • Spotkał się z kolekcjonerem sztuki Panem Krzysztofem Musiałem.

8 czerwca

  • Wygłosił słowo na rozpoczęcie konferencji  „Radices Europa. Kontynent i jego korzenie”.
  • Wziął udział we Mszy Świętej sprawowanej w kościele akademickim KUL z okazji Święta Patronalnego Uniwersytetu.
  • Na dziedzińcu KUL wygłosił słowo powitania z okazji Uroczystości Święta Patronalnego oraz na rozpoczęcie Światowego Zjazdu Absolwentów.
  • Wręczył Medale Jubileuszowe KUL Gościom oraz obecnym i byłym Pracownikom Uniwersytetu.
  • Wręczył Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej.
  • W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie wygłosił słowo na rozpoczęcie koncertu „Cztery pory roku”.
  • Na dziedzińcu KUL wziął udział w spotkaniu Absolwentów: „Wieczór przy muzyce”.
  • Wspólnie z Absolwentami obejrzał spektakl Teatru ITP. pt. „Niebieski Ptak”.

9 czerwca

  • Przewodniczył Walnemu Zebraniu Towarzystwa Przyjaciół KUL.
  • W kościele akademickim KUL podczas Mszy Świętej sprawowanej za zmarłych Pracowników, Studentów i Absolwentów Uniwersytetu powitał Metropolitę Ryskiego Abp. Zbigniewa Stankiewicza, Biskupa Opolskiego Andrzeja Czaję i Biskupa Pomocniczego diecezji Opolskiej Ernesta Bryla.
  • Spotkał się z Metropolitą Ryskim Abp. Zbigniewem Stankiewiczem.
  • Spotkał się z Panem Pawłem Dębińskim.
  • Na Dziedzińcu KUL dzielił „urodzinowy tort” i wzniósł toast podczas Światowego Zjazdu Absolwentów z okazji 100-lecia Uniwersytetu.
  • Wygłosił słowo powitania do uczestników Panelu Dyskusyjnego pt. „Uczniowie wolności”.
  • Spotkał się z Państwem Moniką i Arkadiuszem Jaworowskimi - przedstawicielami Firmy Suempol w Bielsku Podlaskim.

10 czerwca

  • Przebywał w podróży służbowej w Kodniu.
  • Wygłosił słowo powitania na rozpoczęcie koncertu „Opus Magnum KULowskie wieczory z muzyką”.

11 czerwca

  • Spotkał się z Metropolitą Lubelskim Abp. Stanisławem Budzikiem oraz z polskimi kapłanami pracującymi w placówkach Duszpasterskich Polskiej Misji Katolickiej - z Księdzem Prałatem Stefanem Wylężkiem, Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii na czele.
  • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

12 czerwca

  • Wygłosił słowo powitania do uczestników seminarium naukowego z udziałem przedstawicieli Kościoła greckokatolickiego.
  • Przewodniczył spotkaniu w sprawie publikacji z okazji Jubileuszu 100-lecia KUL.

13 czerwca

  • Udzieli wywiadu dla TVP Lublin.

14 czerwca

  • Przewodniczył spotkaniu z Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.
  • Przewodniczył spotkaniu władz KUL z pracownikami Uniwersytetu.
  • Spotkał się z Panem Włodzimierzem Soińskim.

15 czerwca

  • W Centrum Edukacyjno-Kongresowym w Tomaszowie Lubelskim wygłosił słowo powitania do uczestników IV Wschodniego Forum Samorządowo-Gospodarczego.
  • Podpisał dokument notarialny o przyjęciu zapisu windykacyjnego na rzecz KUL.
  • Uczestniczył w uroczystości zakończenia działalności Koła Naukowego Prawa Rzymskiego i Kultury Antycznej KUL w roku akademickim 2017/2018.

17 czerwca

  • W kościele akademickim KUL przewodniczył Mszy Świętej z okazji Jubileuszu 40-lecia święceń kapłańskich.

18 czerwca

  • Z okazji Jubileuszu 40-lecia święceń kapłańskich, w kościele akademickim KUL, uczestniczył we Mszy Świętej koncelebrowanej z udziałem Metropolity Lubelskiego Abp. Stanisława Budzika oraz Abp. Stanisława Wielgusa.

19 czerwca

  • Spotkał się z Księdzem Mieczysławem Puzewiczem.

20 czerwca

  • Spotkał się z Panem Prof. Oleksijem Suchyjem.
  • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
  • Spotkał się z Panem Prof. Andrzejem Zollem i Panem Prof. Jerzym Migdałem.
  • Spotkał się z pracownikami Działu Komunikacji.

21 czerwca

  • Przewodniczył obradom Senatu.
  • Spotkał się z Prodziekan Wydziału Matematyki Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL Panią Dr. hab. Małgorzatą Charytanowicz.

22 czerwca

  • Spotkał się z Dyrektorem TVP Lublin Panem Ryszardem Montusiewiczem.

25 czerwca

  • Spotkał się z Radą Programową TVP Lublin.

26 czerwca

  • Spotkał się z wolontariuszami Światowego Zjazdu Absolwentów KUL.

27 czerwca

  • Spotkał się z Panem Włodzimierzem Soińskim.
  • Spotkał się z Dyrektorem Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Lublinie Panem Piotrem Pokornym.
  • Podpisał deklarację wekslową do umowy dotyczącej projektu „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji”.
  • Spotkał się z Księdzem Doktorem Zbigniewem Głowackim.

28 czerwca

  • Przewodniczył spotkaniu w sprawie ewaluacji wybranych kierunków na Uniwersytecie.
  • Spotkał się z Panem Arkadiuszem Jaworowskim przedstawicielem Firmy Suempol w Bielsku Podlaskim.
  • Przewodniczył Uroczystości Ogólnouniwersyteckich Promocji Doktorskich.

29 czerwca

  • Wziął udział w nagraniu do filmu na Jubileusz 100-lecia KUL.
  • Wygłosił słowo gratulacji do Absolwentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL podczas Absolutorium.
  • Spotkał się z Zarządem i Komisją Rewizyjną Fundacji Potulickiej.
  • Spotkał się z Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL Panią Doktor Katarzyną Kołakowską.
  • Wręczył Listy gratulacyjne przedstawicielom „Polskiej Korporacji Akademickiej Astrea Lublinensis”.