mgr Kamil Golema, asystent

 

Kamil Golema

Kamil Golema jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2010 r. obronił pracę magisterską pod tytułem „Dodatkowe zastrzeżenia umowne” napisaną w I Katedrze Prawa Cywilnego WPPKiA pod kierunkiem dr hab. Hanny Witczak. W 2008 roku uzyskał certyfikat Centrum Prawa Amerykańskiego.
 
Kamil Golema jest również radcą prawnym wpisanym na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie.
 
Kamil Golema jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu Mediacji i negocjacji prawniczych oraz posiada certyfikat mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych wydany przez Polskie Centrum Mediacji.
 
Kamil Golema pełni obowiązki opiekuna praktyk dla studentów kierunku Prawo w biznesie prowadzonego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 
Zainteresowania badawcze: mediacje, negocjacje pracownicze, prawo cywilne, prawo pracy.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2016, godz. 14:49 - Piotr Sławicki