Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
oraz

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
i Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

zapraszają na piąty wykład VII edycji otwartych wykładów o sztuce z cyklu
Nieskończony eksperyment – sztuka i obrazy nowoczesności

Kamila Leśniak
"Narzędzie szybsze niż pędzel". Nowoczesne spojrzenie Henri Cartier-Bressona


 

Henri Cartier-Bresson to jeden z najbardziej znanych fotoreporterów na świecie, współtwórca agencji fotograficznej Magnum. Wykształcenie zdobywał jednak w paryskich pracowniach awangardowych malarzy. Czy w jego fotografiach, a także słynnej koncepcji „decydującego momentu" odnaleźć można echo doświadczeń z nowoczesną plastyką? Czy bez tych artystycznych powinowactw Cartier-Bressona nazywany były dzisiaj „okiem stulecia"? Postaram się odpowiedzieć na te pytania, rozważając związki pomiędzy narodzinami fotografii reportażowej a sztuką.


2 grudnia 2015 (środa), godz. 17.00
MBP, Lublin, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum Kultury)


________________________________

 

 

Pojęcie „eksperymentu", mimo zastrzeżeń wysuwanych czasem przez teoretyków nauki, na trwałe weszło do słownika interpretacji sztuki w epoce nowoczesnej i post-nowoczesnej. Bez względu na to bowiem, jak można definiować „nowoczesność" w sztuce i architekturze, „eksperyment", obok „awangardy" czy „rewolucji" stał się hasłem rozpoznawczym nowoczesnych poszukiwań, a także znalazł swoje odzwierciedlenie w koncepcjach tworzenia kolekcji sztuki współczesnej. Można zaryzykować stwierdzenie, że artystyczny eksperyment był wysiłkiem zmierzającym do uchwycenia tego, co niemożliwe, ufundowanym nierzadko na utopijnych wizjach przekształcania życia poprzez sztukę, aż do całkowitego zatarcia granic pomiędzy klasycznymi obszarami sztuki, koncepcji estetycznych i życia. Eksperyment miał otwierać nieznane dotąd sfery poznawcze i emocjonalne sztuki, bardzo często stając się synonimem „twórczości" w ogóle. Niniejszy cykl wykładów jest próbą ukazania obrazów świata nowoczesnego, powołanych do istnienia decyzją twórców, którzy nie cofali się przed najbardziej nawet kontrowersyjnymi i skrajnymi eksperymentami.


___________________________________


Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

_______________________________________

Organizatorzy cyklu:
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
Instytut Historii Sztuki Katolicki Uniwersytet Lubelski

Patronat medialny: Radio Lublin

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2015, godz. 09:36 - Ireneusz Marciszuk