Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
oraz

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

zapraszają na czwarty wykład VIII edycji otwartych wykładów o sztuce z cyklu
Sztuka i technologia


Kamila Leśniak
Pomiędzy techniką a sztuką. Wokół narodzin fotografii

 


Za datę wynalezienia fotografii przyjmuje się 1839 rok, kiedy na łamach biuletynu Francuskiej Akademii Nauk Louis Jacques Mandé Daguerre ogłosił dagerotypię – metodę utrwalania obrazu rzeczywistości na wypolerowanej płycie miedzianej pokrytej jodkiem srebra. Kilka miesięcy później François Arago zaprezentował wynalazek na spotkaniu Francuskiej Akademii Nauk i Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu, ogłaszając, że Francja bezinteresownie przekazuje go światu. Jednak intelektualne i filozoficzne podstawy „sztuki pisania światłem" możemy odnaleźć w renesansie, kiedy to zamknięto świat w obrazie za pomocą perspektywy. Wieloletnie wysiłki uczonych, wynalazców, a niejednokrotnie również artystów, powodowane chęcią utrwalenia idealnego obrazu rzeczywistości, dają wgląd w wielotorowe relacje pomiędzy sztuką a techniką. Niniejszy wykład poświęcony jest spojrzeniu na początki fotografii przez pryzmat wcześniejszych dążeń do uzyskania doskonałego wizerunku. Punktem wyjścia będzie pierwsza ilustrowana fotografiami książka, próba prezentacji nowej techniki utrwalania obrazu rzeczywistości, The Pencil of Nature Henry'ego Foxa Talbota, który w 1839 roku również zaprezentował swoją metodę „pisania światłem", ogłaszając się – niezależnie od Daguerre'a – wynalazcą fotografii.

 


23 listopada 2016 (środa), godz. 17.00
Filia nr 2 MBP, Lublin, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum Kultury)

_______________________

 

Najnowszy trwający obecnie moment kulminacji związków sztuka – technologia, zapoczątkowany – zdaniem Hala Fostera – w latach 90. XX wieku, wiążę się z cyfryzacją, komputeryzacją i narodzinami społeczeństwa informatycznego. Splot technologii, nauki i kultury prowadzi do rozkwitu technokultury i technonauki. Jak w tym kontekście zmienia się samo pojęcie sztuki i czy w rezultacie rozszerzania jej definicji narasta przepaść pomiędzy „starym" i „nowym"? Czy sztuka dzisiaj, właśnie dlatego, że tak szeroko wchłania zdobycze współczesnego postępu technologicznego, nie zbliża się zadziwiająco do źródłowego pojęcia techne, którym starożytni Grecy ogarniali wszelką wytwórczość? Zagadnienia te wydają się niezwykle aktualne w kontekście narastającej obecności techniki i technologii w rozmaitych przejawach współczesnej praktyki artystycznej, zarówno w sztukach wizualnych, jak też w architekturze, muzyce, filmie i w szeroko rozumianej kulturze wizualnej. Odpowiedzi na liczne pytania z tym związane szukać będą badacze i praktycy różnych dziedzin humanistyki podczas tegorocznej VIII edycji otwartych wykładów o sztuce, przygotowanych przez Bibliotekę im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie we współpracy z Instytutem Sztuk Pięknych UMCS, Instytutem Historii Sztuki KUL Jana Pawła II i Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych._________________________

Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 11:06 - Ireneusz Marciszuk