Oferta nr:49/2018

 

DANE KONTAKTOWE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Maciej Smolak ul. Zielona 6 24-100 Puławy e mail: pulawy.smolak@komornik.pl tel. 81 865 11 18

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATEK I KANDYDATÓW

status studenta/absolwenta- bieżąca obsługa urządzeń biurowych

 

ZAKRES ZADAŃ

praca biurowo/prawnicza: przygotowywanie pism postępowania egz. do wysyłki, pieczętowanie pism, zakładanie akt egzekucyjnych, tworzenie pism procesowych, obsługa systemu do pracy w kancelarii komornika

 

OFEROWANE WARUNKI

Zdobycie szerokiej wiedzy i niezbędnego doświadczenia zawodowego w stosowaniu prawa. Możliwość osobistego zapoznania się z metodyką pracy kancelarii prawniczej. Ewentualne zatrudnienie po odbyciu praktyk.

 

SPOSÓB APLIKOWANIA

e-mail: pulawy.smolak@komornik.pl, telefon: 81 865 11 18- e-mail wraz z adnotacją „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101., poz. 926. ze zmianami) ”.

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest wpisany do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 413.
Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2018, godz. 14:11 - Olga Żarska-Stępień