Program szkolenia

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

Na spotkanie obowiązują  zapisy:

 

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA O UCZESTNICTWIE W WARSZTACIE JEST PODANIE PRZEZ UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKĘ NASTĘPUJĄCYCH INFORMACJI:

 

1. Temat szkolenia

2. Imię i nazwisko

3. Rok i kierunek studiów również w przypadku absolwentów/absolwentek

4. E-mail

5. Numer telefonu

OSOBIŚCIE:

W siedzibie Biura Karier KUL
Al. Racławickie 14, Gmach Główny KUL,
Piętro 1, Pokój 131 (wejście obok Kościoła Akademickiego)

TELEFONICZNIE:

81/445 41 32, 445 41 31, 445 43 71

E-MAIL:

praca@kul.pl

Autor: Dorota Maj
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2016, godz. 11:34 - Olga Żarska-Stępień