Zgłoszenie na seminarium


Szkoła twórcza- twórczość w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

w dniu ………………….

 

Temat wystąpienia (opcjonalnie): .................................................................................

 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………

Miejsce pracy:………………………………………………………………………………
Adres placówki: ……………………………………………………………………………
Zajmowane stanowisko: ……………………………………………………………

Proponowany temat wystąpienia:………………………………………………

.................................................................................................

Adres do korespondencji:……………………………………………………

Telefon:…………………………………………………………………………………

E-mail:……………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Data: ………………………                                            Podpis: ………………………

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2012, godz. 21:40 - Beata Komorowska