Mgr Katarzyna Dębińska- Domagała, asystent

 

Życiorys naukowy

 Katarzyna Dębińska - Domagała w latach 1997-2002 odbyła studia w zakresie prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Pracę magisterską pt. „Ochrona dóbr osobistych osób prawnych” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Ciocha. Od 1 października 2007 zatrudniona w I Katedrze Prawa Cywilnego. Aktualny zakres badań obejmuje zagadnienia dotyczące prawa fundacyjnego i z tego zakresu przygotowuje rozprawę doktorską.

 

Zajęcia dydaktyczne

Studia stacjonarne jednolite magisterskie prawo

Ćwiczenia prawo rzeczowe (II Sem.)

Studia stacjonarne I stopnia administracja

Ćwiczenia prawo cywilne z umowami w administracji (I Sem.)

 

Wykaz publikacji

1. Dobra sława osób prawnych [w:] Problemy tworzenia państwowości i ochrony praw człowieka na Ukrainie. Materiały X Regionalnej Konferencji Naukowo-Praktycznejj, Lwów 2004.

2. Fundacja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. hr. Anieli Potulickiej „Ius et Administratio” 2006 z. 2, s. 229-239.

 

Dyżur w Katedrze

Czwartek 8:30-10:00 C-706

 

Kontakt

e-mail: kasiadebinska @kul.lublin.pl

Autor: Katarzyna Dębińska-Domagała
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2012, godz. 09:08 - Katarzyna Dębińska-Domagała