Humanizm chrześcijański określa postawę poznawczą i praktyczną. Istotne jest tu zwrócenie uwagi na zrównoważenie twórczości kulturowej ze wspólnotową. Przeakcentowanie jednego wymiaru wprowadza dysproporcje w relacje społeczne i kulturowe, powodując zagubienie w nadmiarze jednego oraz szkody z powodu deficytu drugiego. W tym zakresie humanizm chrześcijański jawi się jako postawa badawcza w odniesieniu do dynamiki przemian w strukturach społecznych i gospodarczych.

 

 

Personalistic Bases of the Christian Humanism. The outline of the problems

Summary

The article describes the quest of answer to the question for the complementarity of the personalism and Christian humanism. It consists of parts: Sources and anthropological aspects about the Christian humanism; Person and subject as the exploratory category, Christian Humanism in the personalistic system. The Christian humanism was defined as the cognitive and practical attitude based on foundations personalistic, and taking into consideration historico-salvific conditions. This permitted the statement that a purport of the Christian humanism was the promotion of Christian values with the regard of the context cultural-historic.

Autor: Janusz Lekan
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2012, godz. 11:28 - Janusz Lekan