Katedra Katechetyki Formalnej

 

Przedmiotem badań w Katedrze Katechetyki Formalnej są zagadnienia psychologiczne, badania ludzkiej osoby i jej praw rozwojowych. Prowadzi się również badania socjologiczne dotyczące środowiska, które wpływa na rozwój człowieka, a tym samym także na rozwój wiary i moralności. Katechetyka formalna zajmuje się także zagadnieniami dydaktycznymi i metodycznymi, których opracowanie przyczynia się do rozwoju świadomej religijności katechizowanego.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2010, godz. 20:10 - Paweł Mąkosa