Uprzejmie proszę o wyjaśnienie różnicy pomiędzy `katechistą` a `katechetą.

 

Jak podaje Encyklopedia katolicka, katecheta to urzędowy świadek wiary Kościoła (duchowny lub świecki), uczestniczący w głoszeniu Ewangelii poprzez zaangażownaie w katechizację na podstawie odpowiedniego przygotowania teologicznego, pedagogiczno-dydaktycznego i duchowego. W wąskim znaczeniu katecheta to nauczyciel zajmujący sie nauczaniem religii, natomiast w szerszym - jest to każda osoba wierząca, przekazująca prawdy wiary i zasady moralne.
Z kolei katechista to świecki współpracownik misjonarzy duchownych, wykonujący pracę ewangelizacyjną. Jest nim najczęściej żonaty mężczyzna, ojciec rodziny, pochodzący spośród autochtonów. Do zadań katechisty należy prowadzenie ewangelizacji, organizowanie życia liturgicznego i prowadzenie akcji charytatywnych pod kierownictwem misjonarza.

Mianem katechisty określa się również uczestnika drogi neokatechumenalnej, głoszącego Ewangelię.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2010, godz. 10:48 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn