Kierownik: dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL

 

mgr Sara Jurczyk, asystent

 

 

Tematyka badawcza Katedry:

 

  • Zasady wariacyjne dla spektralnego promienia i t-entropii operatorów przesunięcia ważonego oraz transfer-operatorów.
  • Działanie Kullbacka–Leiblera dla nieskończonych oraz niezmienniczych miar.
  • Wymiary Hausdorffa i upakowania basenów niezmienniczych miar.
  • Metody i narzędzia identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji.
  • Analiza i projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji w organizacjach.
  • Projektowanie i wdrażanie mechanizmów ochrony informacji w systemach i sieciach komputerowych.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2018, godz. 10:26 - Anna Położyńska