Kierownik - vacat

dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL

dr Andrzej Bobyk, adiunkt

dr Maciej Romaniuk, adiunkt

mgr Magdalena Zoła, wykładowca

 

Tematy badań:

  • problemy metrycznej teorii punktów stałych, w szczególności dotyczące tych zagadnień dla odwzorowań holomorficznych obszarów w zespolonych przestrzeniach Banacha;
  • badanie własności metryk typu hiperbolicznego w obszarach będących podzbiorami zespolonych przestrzeni Banacha;
  • zagadnienia dotyczące miar w algebrach Boole’a (konkretniej, związane z tzw. problemem Maharam);
  • równania różniczkowe zwyczajne z nieciągłą prawą stroną;
  • pewne aspekty teorii liczb.
Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2017, godz. 16:52 - Ewa Pajdowska