Kierownik - prof. dr hab. Witold Jarczyk

dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL

dr Beata Kraska, asystent

 

Główne kierunki badań:

  • zagadnienia ekstremalne w zbiorach odwzorowań analitycznych i harmonicznych z uwzględnieniem metod analizy funkcjonalnej;
  • od roku 2000 w Katedrze prowadzone były badania dotyczące:
  • reprezentacji jednolistnych odwzorowań harmonicznych z zadanym zbiorem wartości i jednostajne oszacowania ich średnich całkowych;
  • optymalizacji wypukłej w zbiorach określonych układem nierówności i hipotezy J. Krzyża.

Ponadto w katedrze prowadzone są badania dotyczące strukturalnej analizy klas homeomorfizmów z zadanym zbiorem wartości, a także zastosowań metod wypukłości w zagadnieniach optymalizacji.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2015, godz. 16:26 - Ewa Pajdowska