Kierownik - dr hab. Ryszard Smarzewski, prof. KUL
prof. dr hab. Anatoliy Melnyk, prof. zw.
dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL

dr Joanna Kapusta, adiunkt
dr Maciej Romaniuk, adiunkt

dr Przemysław Rutka, adiunkt

mgr Zofia Marek, asystent

dr Henryk Malinowski, starszy wykładowca

mgr Marek Persona, wykładowca
mgr Paweł Pylak, wykładowca

 

W 1997 roku na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została utworzona Katedra Analizy Numerycznej. Od 15 lutego 1998 roku Katedra wchodzi w skład Instytutu Matematyki i Informatyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL, a jej pełna nazwa to Katedra Analizy Numerycznej i Programowania. Od momentu powstania Katedry kieruje nią dr hab. Ryszard Smarzewski, prof. KUL, pełniący jednocześnie funkcję dziekana Wydziału.

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Katedry dotyczą teorii aproksymacji, metod numerycznych i programowania, modelowania krzywych i powierzchni, kompresji danych oraz aplikacji internetowych.

Zaangażowanie w seminaria o przedstawionej tematyce daje pewność rzetelności realizowanego procesu dydaktycznego. Rozpoczęte przez asystentów prace zmierzające do uzyskania stopnia naukowego doktora, opieka naukowa profesorów, wsparcie adiunktów rokuje ciągły rozwój tej Katedry.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2016, godz. 15:38 - Ewa Pajdowska