Kierownik - vacat

prof. dr hab. Witold Pedrycz, prof. zw.

dr hab. Małgorzata Charytanowicz, adiunkt

dr Krzysztof Bartyzel, adiunkt

mgr Michał Horodelski, asystent

 

Katedra Analizy Obrazów powstała w październiku 2005 roku, w związku z tym jest dopiero na etapie organizacji. Głównym kierunkiem badań Katedry będzie analiza obrazów obiektów przyrodniczych, a w szczególności ich zmiany dokonujące się pod wpływem określonych czynników. Zmiany takie bardzo często rzutują również na zmianę oceny ich różnie pojmowanej jakości. W tak nakreślonych badaniach przewiduje się stosowanie szerokiego wachlarza narzędzi metodycznych – z zakresu analizy numerycznej, statystyki matematycznej, teorii procesów, zbiorów rozmytych i innych metod.

Planuje się utworzenie pracowni analizy obrazów, wyposażonej w wysokiej klasy sprzęt (komputer, kamerę lub cyfrowy aparat fotograficzny, skaner, drukarkę kolorową lub ploter) oraz nowoczesne oprogramowanie do akwizycji, analizy i przetwarzania obrazów. Będą one mogły być wykorzystywane zarówno w badaniach naukowych jak i w dydaktyce.
Ze względu na zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty planowanych badań oraz ich interdyscyplinarny charakter, przewidywane jest nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi. W najbliższym czasie będzie to Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej oraz Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2017, godz. 16:53 - Ewa Pajdowska