Obecnie funkcjonująca Katedra Bankowości i Finansów jest efektem rozwoju Katedry Bankowości utworzonej w roku 2010 .

 

Kierownikiem Katedry od początku jej istnienia jest
prof. dr hab. Marian Żukowski.

 

Problematyka naukowo-badawcza Katedry obejmuje m.in.:

 • organizację rynkowych systemów bankowych
 • zarządzenie bankiem komercyjnym
 • analizę finansowo-ekonomiczną banków
 • marketing i controlling bankowy
 • metody oceny zdolności kredytowej
 • zarządzanie ryzykiem w banku
 • rachunkowość banków komercyjnych i sprawozdawczość bankową
 • instrumenty i instytucje rynku finansowego
 • bankowość spółdzielczą
 • nadzór finansowy
 • funkcje i operacje banku centralnego
 • współczesny system walutowy
 • politykę kredytową MFW i Banku Światowego
 • międzynarodowy rynek kapitałowy
 • finanse przedsiębiorstw.
Autor: Dorota Mikulska
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2016, godz. 22:30 - Maria Zuba-Ciszewska