Katedra Bankowości, Prawa Finansowego i Instytucji Finansowych


Pracownicy Katedry:

 

  

kierownik - dr hab. Antoni Magdoń, prof. KUL

 

dr Piotr Pomorski, adiunkt

dr Piotr Sołtyk, adiunkt

mgr Michał Jędrzejczyk, asystent, sekretarz

Autor: Szymon Psonka
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016, godz. 20:15 - Filip Ciepły