Katedra Bionanomateriałów 

 

Katedra została utworzona dnia 01.03.2010 roku, wchodząc w skład Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego  Instytutu Biotechnologii.

W roku 2013 została przeniesiona do nowo utworzonego Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku.

Od początku istnienia kierownikiem Katedry został Prof. dr hab. Piotr Staszczuk.

Początki nie były łatwe. Brakowało pomieszczeń laboratoryjnych oraz specjalistycznego sprzętu. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu pracowników Katedry, ich wysiłkowi oraz oddaniu się pasji nauczania udało się poprowadzić pierwsze zajęcia ze studentami. 

Pod koniec stycznia 2012 roku Katedra przeniosła się do nowego budynku Biotechnologii. Tam też rozpoczęły się zajęcia w nowych, przystosowanych do celów naukowych i dydaktycznych pracowniach co przyczyniło się po podniesienia komfortu pracy.

 

 

Aparatura naukowo-badawcza:

 - Derywatograf Q1500D MOM Hungary

- Sorptomat Sorptomatic 1990 FINNIGAN

- Porozymetr  model 2000 z przystawką mikroporowatą Mikropor 120

- UV-VIS

 

 

Współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą:

- Prof. Z. Sokołowska, PAN, Lublin

- Dr hab. M. Janicka, UMCS, Lublin

- Dr D.Sternik, dr M. Błachnio, UMCS, Lublin

- Dr G.W. Chądzyński, Politechnika Wrocławska

- Dr E. Kowalska, Instytut Elektroniki, Warszawa

- Prof. V. Tertykh, National Academy of Science, Ukraine

- Dr V.V. Kutarov, Odessa University, Ukraine

- Prof. R. Gladyshevskii, Lviv Uniwersity, Ukraine

- Dr R.A. Zeigler, NASA, Huston, USA

- Prof. E. Robens, Mainz University, Germany

- Dr S.A.A. Jayaweera, Tessidee University, England

- Prof. Y.X. Zhu, Beijing University, China

 

 

 Dydaktyka:

- wykłady kursowe: Chemia ogólna i nieorganiczna, Chemia fizyczna, Materiały nieorganiczne i kompozytowe w biotechnologii

- wykłady specjalistyczne: Chemia ciała stałego

- wykłady monograficzne: Analiza termiczna

- konwersatoria: Chemia ogólna i nieorganiczna, Chemia fizyczna

- laboratoria: Chemia ogólna i nieorganiczna, Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej, Chemia fizyczna, Materiały nieorganiczne i kompozytowe w biotechnologii, Metody termoanalityczne i próżniowe w badaniach bionanomateriałów

 

 

Autor: Paweł Adamek
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2015, godz. 09:49 - Magdalena Rycyk