GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE:
 
  • Badania dotyczące funkcjonowania i ochrony ekosystemów wodnych w połączeniu ze zlewnią;
  • Fitoplankton jako wskaźnik w ocenie stanu i potencjału ekologicznego wód powierzchniowych;
  • Znaczenie różnych zbiorników wodnych (starorzeczy, różnych typów jezior, torfianek i zbiorników antropogenicznych) w utrzymaniu różnorodności biologicznej w zbiorowiskach glonów planktonowych oraz makrofitów. Ocena zagrożenia ze strony gatunków obcych i inwazyjnych;
  • Ekologia i taksonomia euglenin oraz ich przydatność w ocenie zanieczyszcenia wód.

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2013, godz. 14:16 - Agnieszka Artemiuk