Kierownik Katedry:

 

dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, prof. KUL

e-mail: tomaszb@kul.lublin.pl

 

 

 

 

 

dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL

 

 

 

Asystent:

 

mgr Katarzyna Grąz

e-mail: katarzyna.graz@kul.lublin.pl

 

 

 

 

 

Asystent:

 

mgr Anna Gronba-Chyła

e-mail: amgronba@kul.lublin.pl 

 

 

 

 Adiunkt:

 

dr Jakub Nowak

 e-mail: nowakj@kul.pl

 

 

 

Asystent:

 

dr Paweł Kwaśnicki 

 

Autor: Anna Gronba
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2017, godz. 13:41 - Adam Garbacz