Tematy prac dyplomowych

Seminarium Magisterskie 2013-2015

 • Hapak-Bielecka Monika, Synkretyzm religijny jako przejaw kryzysu kultury na przykładzie Wiary Baha’i
 • Kowalska Agnieszka, Problem izolacjonizmu wspólnot religijnych na przykładzie Amiszów

 

Seminarium Magisterskie 2014-2016

 • Płonkowska Maria, Praca z mandalą jako metoda samopoznania człowieka w ujęciu Carla Gustava Junga
 • Smentek Ian, Reinterpretacja symboli religijnych w popkulturze na wybranych przykładach

 

Seminarium Licencjackie 2012-2013

 • Ciemniewski Michał, The Beatles a duchowość Wschodu. Czego poszukiwali i co odnaleźli członkowie zespołu w kulturowej tradycji Indii? Praca otrzymała Nagrodę Dziekana Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za najlepszą pracę licencjacką
 • Kowalska Agnieszka, Hegemonia aryjskich nadludzi. Filozoficzno-kulturowe podłoże doktryn ariozoficznych w Europie na przełomu XIX i XX wieku
 • Kuczyńska Natalia, Tragedia w Jonestown. Społeczno-kulturowe konsekwencje masowego samobójstwa sekty Jima Jonesa
 • Matysiak Aleksandra, Werbunek do sekt. Analiza metod na podstawie działalności Davida Brandt Berga i jego ruchu
 • Kulpa Szymon, Religia sukcesu? Działalność Kościoła Scjentologicznego i jej rezultaty

 

  Seminarium Licencjackie 2011-2012

 •  Buczak Kamil, Eliphas Levi – mag i inspirator współczesnego okultyzmu
 •  Bugalska Sylwia, Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki – powstanie, doktryna, oddziaływanie
 •  Hapak Monika, Zagrożenia dzieci w ruchach religijnych na przykładzie Świadków Jehowy
 •  Lewandowska Natalia, Duchowo-religijne aspekty ekofilozofii na podstawie „Hipotezy Gai” Jamesa Lovelocka
 •  Mazurek Anna Magdalena, Jediizm – ruch religijny wykreowany przez popkulturę. Krytyczna analiza źródeł
 •  Nietresta Michał, Sposoby używania symboliki religijnej we współczesnej kulturze polskiej na przykładzie wybranych symboli
 •  Szypulska Aleksandra, Spirytyzm w Polsce na przełomie XIX i XX wieku. Najważniejsi przedstawiciele i ich poglądy
 •  Zając Izabela, Początki spirytyzmu w Stanach Zjednoczonych. Najważniejsi przedstawiciele i ich dokonania

 

 Seminarium Magisterskie 2012-2014

 •  Mazurek Anna, Jediizm jako „religia Mocy”. Ścieżka Jedi na przykładzie Świątyni Zakonu Jedi (Temple Of The Jedi Order)
 •  Piekarski Marcin, Muzyka reggae jako forma przekazu idei ruchu Rastafari
 •  Woch Monika, Koncepcja magii i wiary w neopogańskim ruchu Wicca

 

 Seminarium Magisterskie 2011-2013

 •  Atanasu Aliaksandr, Szamanizm syberyjski jako zjawisko kulturowe
 •  Czernecki Karol, Doktryna ruchu bogomiłów i jej społeczne konsekwencje
 •  Kapica Tomasz, Michał Belina-Czechowski jako misjonarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Europie
 •  Kołdaszyńska Dominika, Poglądy społeczne Starokatolickiego Kościoła Mariawitów a katolicka nauka społeczna
 •  Nowicka Natalia, Spirytyzm i chrześcijaństwo – dwie koncepcje objawionej moralności
 •  Szustrow Natalia, Społeczne i kulturowe przyczyny powrotu do wierzeń pogańskich na przykładzie wybranych nurtów

 

 Seminarium Magisterskie 2010/2012

 • Katarzyna Kijak, Współczesna sztuka filmowa inspirowana postacią Szatana
 • Sylwia Krawiec, Satanizm jako źródło inspiracji dla współczesnego człowieka
 • Magdalena Zawisza, Autorytet religijny we współczesnej kulturze na przykładzie Medytacji Transcendentalnej Maharishiego Mahesh Yogi

 

 Seminarium Licencjackie 2010/2011

 • Monika Buzek, Huna: historia, zasady i formy funkcjonowania we współczesnej kulturze
 • Dariusz Goćkowski, Doktryna Kościoła Zjednoczeniowego Sun Myung Moona jako przykład kulturowego synkretyzmu
 • Tomasz Kapica, Kulturowe  aspekty działalności Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce
 • Emilia Stasiak, Misja Czaitanii – religijna tradycja z Indii w polskich realiach
 • Natalia Szustrow, Asatru – odrodzenie pogańskich kultów nordyckich

 

Seminarium Licencjackie 2009/2010

 

Seminarium Magisterskie 2009/2011

 • Małgorzata Cygar, Obraz Boga i człowieka w pismach założycielek teozofii - Heleny Pietrowny Bławatskiej i Annie Besant
 • Ewelina Guziak, Reinterpretacja Biblii i wizja Nowego Mesjasza w doktrynie Kościoła Zjednoczeniowego Sun Myung Moona
 • Daniel Jóźwiak, Doktryna ruchu Taborytów i jej społeczne konsekwencje
 • Magdalena Sawa, Od Dianetyki do Scjentologii – kształtowanie się doktryny w Kościele Scjentologicznym
 • Diana Sobieraj, Obraz człowieka i koncepcja zbawienia w doktrynie Kościoła Mormonów

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2016, godz. 10:36 - Rafał Nawrocki