Katedra powstała w 1998 roku początkowo pod nazwą Katedra Dydaktyki Ogólnej, a następnie pod nazwą Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej.

Pracownicy Katedry łączą pracę naukowo - dydaktyczną z działalnością służebną na rzecz środowisk edukacyjnych.

W Katedrze prowadzone są badania naukowe w zakresie zagadnień związanych z przemianami edukacyjnymi w polskiej szkole.

 

Pracownicy Katedry:

 

 

  chalas_krystyna_400
                      

ks. dr hab Adam Maj, prof. KUL

 

 

prof. dr hab. Krystyna Chałas

 

 

dr Marta Buk - Cegiełka - adiunkt

 

 

 

Główne kierunki badań dotyczą:

 • prac eksperymentalno - wdrożeniowych o charakterze ogólnopolskim w zakresie poszukiwania pedagogii gimnazjum wiejskiego;

 • optymalizacji szans edukacyjnych dla dziecka wiejskiego;
 • tożsamości szkoły katolickiej;
 • podstaw aksjologicznych edukacji szkolnej, w tym głównie wychowania ku wartościom;

 • dydaktyki edukacji wczesnoszkolnej i metodyki wychowania przedszkolnego;

 • dydaktyki wartości;

Badania mają charakter sondażowo - diagnostyczny oraz projektowo - wdrożeniowy. Głównym nurtem są badania w działaniu. Dotyczą one uwarunkowań społeczno - kulturowych integralnego rozwoju dziecka wiejskiego oraz szkoły wiejskiej.

 • Działalność badawcza zintegrowana jest za służebną funkcją na rzecz środowisk edukacyjnych. Utworzone zostało i objęte patronatem naukowym Ogólnopolskie Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi. Stanowi ono bazę eksperymentalno - wdrożeniową oraz badawczą w zakresie poszukiwania szans integralnego rozwoju dziecka wiejskiego. Dla nauczycieli i dyrektorów tych szkół prowadzone jest stałe seminarium dydaktyczne oraz warsztaty twórczej pracy pedagogicznej. Bardzo wysokie wyniki pracy tych szkół świadczą o trafności teoretycznych przesłanek, które znajdują się u podstaw wdrażanej koncepcji. Cała działalność badawcza zyskuje duże zainteresowanie ośrodków akademickich w kraju.

 • Drugim bardzo ważnym zagadnieniem są badania biograficzne młodzieży dotyczące jej aktywności aksjologicznej. W tym celu w kwietniu 2006 roku ogłoszony został konkurs dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej na pracę pisemną pt. „Moją młodość buduję potęgą dobra". Analiza świadectw pozwala określić rodzaj i treść aktywności aksjologicznej, jej efekty, strategie działania. Dotychczas przeprowadzono sześć edycji konkursu  i ogłoszono kolejną . Najciekawsze prace uczestników konkursu są publikowane w książkach pod redakcją K. Chałas. Młodzież jakiej nie znacie.

 • Powstało również wiele programów wychowania ku wartościom, które publikowane są w serii książek „Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki" autorstwa K. Chałas oraz zespołu współautorów.

t. I. Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja;

t. II. Naród, Ojczyzna, pokój, patriotyzm;

t. III. Wartości w nauczaniu Jana Pawła II skierowanym do Polaków.

t.IV. Wychowanie ku wartościom religijnym – elementy teorii i praktyki pedagogicznej.

 

 • W zakresie dydaktycznym Katedra pełni opiekę merytoryczną nad następującymi specjalnościami:

- pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej,
- pedagogika szkolna z elementami logopedii
- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
- zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego (dla SUM)

 

 • W ramach pełnienia funkcji dydaktycznej Katedra prowadziła pięć edycji studiów podyplomowych dla dyrektorów szkół z zakresu zarządzania szkołą. Studia te były organizowane w ramach grantów uzyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. W ewaluacji prowadzonej przez MENiS otrzymały szczególnie wyróżniającą ocenę.

 • Aktualnie prowadzone są studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz studia podyplomowe w zakresie dydaktyki wczesnego nauczania języka angielskiego.

 • W Katedrze prowadzone są seminaria licencjackie, magisterskie i seminarium doktorskie z zakresu pedagogiki szkolnej.

 • Zostało obronionych dziewięć prac doktorskich, w tym jedna poza granicami kraju (Słowacja).

 

Katedra była organizatorem i współorganizatorem krajowych  oraz międzynarodowych konferencji naukowych:

 • Ewangelizacja a edukacja - Częstochowa 2003 (konferencja międzynarodowa)

 • Polski system edukacji po reformie 1999. Stan, perspektywy, zagrożenia. Piła 2004 (konferencja międzynarodowa)

 • Pedagogika wartości, wartości w pedagogice. Rzeszów 2005

 • Wychowanie ku wartościom w rodzinie i szkole - Rużomberok 2005 (Słowacja)

 • Miłosierdzie w teorii i praktyce szkolnej. Poznań 2006.

W 2008 roku Katedra zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową "Kreowanie tożsamości szkoły. Historia - Teraźniejszość - Przyszłość." W roku 2011 odbyła się kolejna z cyklu Konferencja "Kreowanie Tożsamości Szkoły Katolickiej".

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2016, godz. 10:42 - Marta Buk-Cegiełka