napis_400

 Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii


 

Historia Katedry

Powstała w 1984 roku. Badania nad ludowymi śpiewami religijnymi zostały rozpoczęte już w 1971 roku przez ks. prof. Bartkowskiego przy współpracy z prof. Janem Stęszewskim i przy wsparciu ówczesnego kierownika Instytutu Muzykologii Kościelnej Druk_ulotny.jpgKUL ks. prof. Karola Mrowca. Początkowo problematyka badań nad pieśnią religijną była częścią programu badawczego realizowanego w Katedrze  Polifonii Religijnej i Hymnologii którą kierował ks. prof. Karol Mrowiec. Prace badawcze nad ludową pieśnią religijną prowadzone były jednak w sposób autonomiczny od 1974 roku pod kierunkiem ks. Bolesława Bartkowskiego, obok którego w pracach katedry w latach 1975-1982 brał udział również Witold Danielewicz. Usamodzielnienie badań i przeniesienie ich do osobnej jednostki o nazwie Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii nastąpiło po uzyskaniu przez ks. B. Bartkowskiego stopnia naukowego doktora habilitowanego w 1984 roku.

Pracami Katedry Ks. prof. Bolesław Bartkowski kierował aż do chwili swojej śmierci (25 marca 1998 roku). W czasie jednorocznego wakatu prace kierowane były przez dr Antoniego Zołę, a od 1 X 1999 roku kierownikiem Katedry została prof. dr hab. Anna Czekanowska, która tę funkcje pełniła do 30 września 2004 r. Od 1 października tegoż roku kierownikiem katedry został dr hab. Antoni Zoła, który pracami katedry kieruje obecnie.

Aktualnie obsadę personalną katedry stanowią:

 

dr hab. Tomasz Rokosz, adiunkt

dr hab. Beata Bodzioch, adiunkt

dr Kinga Strycharz-Bogacz, adiunkt

dr hab. szt. muz. Elżbieta Charlińska, adiunkt

 

 

Dotychczasowi pracownicy katedry:

ś.p. dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL

Szczegółową charakterystykę badań prowadzonych w Katedrze znajdziesz tutaj.

Nasi Absolwenci

Absolwenci Instytutu Muzykologii KUL wyspecjalizowani w dziedzinie badań etnomuzykologicznych i hymnologicznych pracują w licznych ośrodkach badawczych w Polsce i za granicą, prowadzą także działalność w dziedzinie upowszechniania muzycznych tradycji czy to w szkolnictwie muzycznym, czy też w takich ośrodkach jak domy kultury itp. Przyczyniają się do wzrostu zainteresowania kulturą ludową poprzez bezpośrednią działalność na terenie całej Polski. 

Autor: o. Julian -Mieczysław Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2018, godz. 12:05 - Piotr Wiśniewski