Katedra Filologii Łacińskiej

wergiliusz_i_muzy_682

OBSADA PERSONALNA KATEDRY:

dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL - kierownik

 

dr hab. Andrzej Budzisz, prof. KUL - adiunkt

 

dr Małgorzata Górska, asystent

 

mgr Wojciech Kopek

 

mgr Krzysztof Mogielnicki

 

PROBLEMATYKA BADAWCZA:

 

  • lingwistyka tekstu (spójność tekstu, granice tekstu);
  • gramatyka dependencyjna (właściwości konotacyjne vel walencyjne leksemów łacińskich, schematy składniowe, wyodrębniane na podstawie tych właściwości);
  • zagadnienia modalności w języku (typy modalności językowej, wykładniki modalności w języku łacińskim).

 

Autor: Marta Grębowska
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2014, godz. 15:00 - Iwona Wieżel