Katedra funkcjonowała do 12 maja 2014 r.

Została przekształcona w Katedrę Filozofii Nauk Przyrodniczych.

 


Pracownicy Katedry

 

Charakterystyka problematyki badawczej
  • W Katedrze Filozofii Biologii prowadzone są badania w nurcie filozofii systemowej, ujmującej przedmiot badań w kategoriach układów relacji zintegrowanych.
  • Jako pdstawę w badaniu problemów złożonych stosuje się analizę i ujęcie systemowe, które jest najbardziej adekwatnym sposobem całościowej interpretacji życia i jego genezy. Do zagadnień tych stosuje się metodę hipotetyczno-dedukcyjną, przyjmując systemowo-informacyjny punkt widzenia.
  • W jego ramach szczególną uwagę poświęca się m. in. następującej problematyce:
  • koncepcja elektromagnetycznej natury życia,
  • bioelektroniczne aspekty abiogenezy i ewolucji,
  • filozoficzne aspekty egzobiologii (astrobiologii) i protobiologii,
  • woda jako środowisko procesów życiowych,
  • sztuczne życie (jako dział sztucznej inteligencji) wobec biogenezy i ewolucji biosystemów.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2014, godz. 13:50 - Andrzej Zykubek