Katedra funkcjonowała do 12 maja 2014 r.
Została przekształcona w Katedrę Filozofii Przyrody.

 

Pracownicy Katedry
Charakterystyka problematyki badawczej
  • W Katedrze Filozofii Przyrody Ożywionej są podejmowane badania z zakresu filozoficznej problematyki bytu ożywionego i filozoficznych zagadnień ochrony środowiska.
  • W badaniach z zakresu filozofii bytu ożywionego podejmowana jest problematyka natury życia w ujęciu historycznym i systematycznym, koncepcji życia wykorzystywanych w teorii działań proekologicznych (aspekt aksjologiczny życia) oraz prowadzone są badania z zakresu antropologii.
  • Badania prowadzone nad koncepcjami natury życia i zagadnieniami antropologicznymi rozwijane są w następujących kierunkach:
  1. epistemologiczne i metodologiczne aspekty badań nad naturą życia;
  2. podstawowe koncepcje przyrody w XX wiecznej filozofii przyrody i filozofii ekologicznej;
  3. ewolucja człowiekowatych, współczesne sposoby klasyfikacji rodzaju Homo.
  • Badania matateoretyczne skupiają się na analizie statusu metodologicznego ekologii i próbach sformułowania teorii ekologii uwzględniającej czynniki humanistyczne.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2014, godz. 13:51 - Andrzej Zykubek