Prace badawcze pra­cowników Katedry skupiają się wokół antropologiczno-etycznych podstaw wychowania i nauczania, filozoficznych podstaw sys­temów pedagogicznych oraz związków teorii pedagogicznej z praktyką wychowawczą. Kluczowym przedmiotem zainteresowań badawczych jest koncepcja pedagogiki personalistycznej, ujmowana dynamicznie i w inspiracji chrześcijańskiej.

Autor: Katarzyna Uzar
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2017, godz. 21:06 - Anna Szudra-Barszcz