Prace badawcze pra­cowników Katedry skupiają się wokół antropologiczno-etycznych podstaw wychowania i nauczania, filozoficznych podstaw sys­temów pedagogicznych oraz związków pedagogiki z wymia­rem społecznym. Kluczowym przedmiotem zainteresowań badawczych jest koncepcja pedagogiki personalistycznej, ujmowana dynamicznie i w inspiracji chrześcijańskiej.

Autor: Katarzyna Uzar
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016, godz. 23:09 - Anna Szudra-Barszcz