Katedra Hermeneutyki i Krytyki Muzycznej

Kierunki i charakterystyka badań

Za swoistą dewizę założonej w 2002 roku katedry można by uznać tezę twórcy współczesnej hermeneutyki filozoficznej, Hansa-Georga Gadamera, w myśl której człowiek bytuje przez nadawanie sensu. Na przestrzeni ostatnich wieków hermeneutyka, wychodząc w swych próbach rozpoznania wartości dzieła poza dziedzinę teologii, wiązała ów sens z aspektem psychologicznym (ukrytym niekiedy przed samym twórcą), duchem danej epoki czy też z osobą interpretatora. Traktowanie dzieła muzycznego jako „ekspresji życia” (według Wilhelma Dilthey'a), z którym wiąże się nierozerwanie fenomen przeżycia stanowi o naczelnych ideach hermeneutyki muzycznej.

W pierwszych latach działalności katedry, podczas gdy kierownictwo sprawowała dr hab. Maria Piotrowska (prof. KUL), główny nurt badań oscylował wokół artystycznej muzyki religijnej XVIII i XIX wieku. Przy pomocy metody hermeneutycznej interpretowano motety Jeana Phillipe’a Rameau oraz wielkie formy religijne Ludwika van Beethovena, a także kantaty kościelne Jana Sebastiana Bacha, pieśni Johannesa Brahmsa i wiele innych (zob.: wykaz prac naukowych).

 

Perspektywy badawcze

Od 2008 roku zakres problematyki badawczej znacznie się rozszerzył. W centrum zainteresowań znalazła się muzyka XX wieku. Powstały liczne prace o charakterze monograficznym, z zastosowaniem metody hermeneutycznej, ukazujące sylwetki mniej znanych kompozytorów polskich, takich jak Szczepan Jankowski, Aleksander Karczyński czy ks. Tadeusz Miazga. W roku 2010 KatedraKompozytorzy_Polscy.jpg Hermeneutyki i Krytyki Muzycznej podjęła współpracę z Akademią Muzyczną im. S. Moniuszki w Gdańsku, przygotowując wydanie leksykonu Polish Music. Polish Composers 1918-2009. Pozycja ta, jako przeznaczona dla zagranicznego odbiorcy kontynuacja dzieła Kompozytorzy Polscy 1918-2000 wydanego w 2005 r. pod red. prof. Marka Podhajskiego, stanowi unikatową, obszerną kompilację dorobku kompozytorskiego polskich twórców. W przygotowywanym wydaniu rozszerzonym szczególne miejsce zajmują zarówno biogramy kompozytorów związanych ze środowiskiem lubelskim (w tym zwłaszcza księży), jak i sylwetki twórców najmłodszej generacji kompozytorów polskich. Obecnie trwają intensywne prace nad opracowywaniem nowych biogramów, uzupełnianiem tych już istniejących oraz tłumaczeniem tekstów, przy czym w projekt zaangażowani są zarówno pracownicy, jak i studenci zgromadzeni wokół Katedry.

Katedra Hermeneutyki i Krytyki Muzycznej była organizatorem ogólnopolskiej konferencji Muzyka XX i XXI wieku w kwietniu 2011 roku.

Autor: Robert Bernagiewicz
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2016, godz. 14:40 - Leszek Wojtowicz