Katedra Historii i Teorii Wychowania

(akademik nr 1, pokój nr 23)

 

Kierownik Katedry:

prof. zw. dr hab. Roman Pelczar

 

Pracownicy Katedry:

 ks. dr Jerzy Dąbek

 

 

Problematyka badawcza  Katedry

Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej oraz instytucji oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych  na ziemiach polskich w XVI-XIX w., rola społeczno-kulturalna Kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach polskich w XVI-XIX w.

 

Współpraca naukowa z Instytutem Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz  Katedrą Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2017, godz. 23:35 - Rafał Podleśny