Katedra Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych

Katedra została powołana do istnienia w 1972 roku. Jej pierwszym, długoletnim kierownikiem był ks. prof. dr hab. Bolesław Kumor. Od 1998 r. funkcję tę sprawuje ks. dr hab. Anzelm Weiss, prof. KUL. Adiunktem w katedrze jest od 2003 r. ks. dr Jarosław R. Marczewski. Badania prowadzone w katedrze od początku jej istnienia dotyczyły przede wszystkim zagadnień z zakresu dziejów organizacji i ustroju Kościoła powszechnego oraz Kościoła w Polsce. Efektem praktycznym tego rodzaju zaangażowania był szereg publikacji na temat historii instytucji kościelnych, zwłaszcza diecezji doby przedrozbiorowej. W ostatnich latach silniejszy akcent został natomiast położony na badanie szeroko pojętej eklezjalnej historii społecznej, a więc dziejów życia religijnego, misji duszpasterskiej Kościoła, kultury religijnej, prozopografii historyczno-kościelnej okresu staropolskiego

Autor: Marek Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2009, godz. 23:40 - Marek Grygiel