Katedra Historii Koscioła w Starożytności i Średniowieczu

Katedra Historii Kościoła w Średniowieczu, istniejąca od 1964 r., prowadzi badania naukowe i upowszechnia znajomość dziejów Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce z okresu średniowiecza. Z uwagi na wyjątkową rolę Lublina, jako miejsca leżącego na styku kultur, Katedra od samego początku szczególny akcent kładzie na badania nad dziejami Kościoła na Kresach Rzeczpospolitej.

 

Efektem tych badań jest seminarium naukowe, gdzie powstają prace dyplomowe; jest udział w sympozjach naukowych w kraju i poza jego granicami, również z wygłaszanymi referatami; są prowadzone wykłady monograficzne, poszerzające i po­głębiające u studentów zakres wiedzy historycznej; są wydawane publikacje naukowe (książki, szereg artykułów i haseł encyklopedycznych).

 

Badania nad dziejami Kościoła w średniowieczu oparte są w głównej mierze na źródłach publikowanych i niepublikowanych. Kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu był do 1975 ks. biskup Marian Rechowicz, do 2006 ks. prof. Marek T. Zahajkiewicz, a obecnym kierownikiem katedry jest ks. dr hab. Włodzimierz Bielak.

 

 

Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu (C-829)
Kierownik - ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL
Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, adiunkt
Dr hab. Włodzimierz Toruń
mgr lic. Józef Figiel SDS, starszy dokumentalista
Autor:
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016, godz. 19:33 - Ewa Zięba