Katedra został utworzona w 2014 r. Powstała w wyniku podziału dawnej Katedry Historii Państwa i Prawa.

Główne kierunki badań:

Pracownicy Katedry specjalizują się w historii ustroju i prawa Polski po 1918 r., a także prowadzą badania nad polskim prawem karnym do 1795 r.

Zorganizowane (i współorganizowane) konferencje naukowe:

  • Międzynarodowa Konferencja Historyków Prawa "Przemiany Prawa Sądowego w Europie i w Świecie w XIX wieku", Lublin 17-18 czerwca 1999 r.
  • Międzynarodowa Konferencja Historyczno - Prawna "Polska - Ruś - Ukraina - jedenaście wieków sąsiedztwa", Kazimierz Dolny nad Wisłą 4-6 grudnia 2000 r.
  • Początki Polskiego Państwa Podziemnego, Toruń, wrzesień 2003.
  • Przełomowy rok 1944, Lublin, grudzień 2004.
  • Zjazd Historyków Państwa i Prawa "Cuius regio eius religio?", Lublin, 21-24 września 2006 r.

Owocem tych inicjatyw są publikacje: Cuius regio, eius religio? Publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006 r., (red. G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, Lublin 2008);  Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin 2006 r., (red. G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, Lublin 2006); Polska-Ruś-Ukraina-jedenaście wieków sąsiedztwa, (red. G. Górski, L. Ćwikła, Lublin-Lwów 2002).

 

 

Autor: Leszek Ćwikła
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2014, godz. 13:48 - Marta Ordon