Tematyka prowadzonych badan koncentruje się na ekumenicznym kontekście moralności chrześcijańskiej. Chodzi o głębsze poznanie niekatolickich tradycji i nurtów nauczania moralności chrześcijańskiej, by dzięki temu wszechstronniej zrozumieć przesłanie moralne Kościoła. W szczególny sposób odnosi się to do tradycji anglikańskiej, jej teologii, etyki i duchowości. Oznacza to zarazem uwzględnianie szerszego kontekstu protestanckiego, a w końcu także tradycji wschodniej. Spośród innych zagadnień badawczych należy wskazać na podstawy aksjologiczno-etyczne nauczania Jana Pawła II, przemiany współczesnej, coraz bardziej zsekularyzowanej kultury, etyczne aspekty przemian demograficznych, istotę i zadania uniwersytetu (także katolickiego) w dzisiejszym świecie.

W zakresie badań Katedry mieszczą się też badania z dziejów teologii moralnej katolickiej, ze szczególnym uwzględnieniem teologii moralnej w Polsce. Prowadzone badania mają na celu ukazanie rozwoju teologii moralnej jako elementu nauczania Kościoła, który opierając się na Ewangelii i żywej Tradycji głosi Ewangelię nadziei ukazując współczesne wyzwania moralne na tle wcześniejszych osiągnięć tej dyscypliny nauki.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2015, godz. 18:32 - Andrzej Derdziuk