Katedra została utworzona w 2017 r. Powstała w wyniku połączenia Katedry Historii Prawa Sądowego i Katedry Historii Ustrojów Państw

 

Główne kierunki badań:

 

Pracownicy Katedry specjalizują się w historii ustroju i prawa Polski po 1918 r., prowadzą badania nad polskim prawem karnym do 1795 r. oraz historią ustroju i prawa USA, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. 


Zorganizowane (i współorganizowane) konferencje naukowe:

 

  • Międzynarodowa Konferencja Historyków Prawa "Przemiany Prawa Sądowego w Europie i w Świecie w XIX wieku", Lublin 17-18 czerwca 1999 r.
  • Międzynarodowa Konferencja Historyczno - Prawna "Polska - Ruś - Ukraina - jedenaście wieków sąsiedztwa", Kazimierz Dolny nad Wisłą 4-6 grudnia 2000 r.
  • Początki Polskiego Państwa Podziemnego, Toruń, wrzesień 2003.
  • Przełomowy rok 1944, Lublin, grudzień 2004.
  • Zjazd Historyków Państwa i Prawa "Cuius regio eius religio?", Lublin, 21-24 września 2006 r.
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej", Lublin, 16 maja 2008 r.
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Szkoła Rycerska jako szczególne osiągnięcie polskiego Oświecenia w 250 rocznicę powstania", Chełm 22 maja 2015 r. 
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Z dziejów bankowości - w setną rocznice powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej", Lublin, 24 kwiecień 2017 r.
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2018, godz. 11:40 - Judyta Dworas-Kulik