Katedra Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością realizuje badania naukowe w następujących obszarach tematycznych: wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych i ich rodzin, rodzina w sytuacji niepełnosprawności dziecka, aktywność zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, religijność osób niepełnosprawnych, sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, marginalizacja i wykluczenie społeczne, problematyka starości, samotność osób starszych oraz niepełnosprawnych. W ramach działalności Katedry organizowane są spotkanie naukowe (konferencje, sympozja, warsztaty, spotkania integracyjne) mające na celu przybliżyć kwestie niepełnosprawności w różnorakich jej aspektach.


    Katedra Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością współpracuje z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi w kraju i zagranicą. Szczególnie ważnym partnerem w prowadzonych badaniach jest Biuro Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Lublinie i Kielcach, jak również Fundacja Fuga Mundi z Lublina oraz Stowarzyszenia Nasz Dom z siedzibą w Kielcach. Z partnerów zagranicznych szczególną rolę odgrywa włoska Fundacja Exodus mająca swoją siedzibę w Monzy. Fundacja Exodus prowadzi działalność na rzecz młodzieży uzależnionej od narkotyków, młodzieży niedostosowanej społecznie, więźniów oraz osób starszych i niepełnosprawnych. Dyrektor Fundacji gościł w Polsce, poznając zasady funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, a kierownik Katedry udał się z rewizytą do siedziby Fundacji, zapoznając się z realizowanymi programami resocjalizacyjnymi oraz możliwościami dalszej współpracy pomiędzy Fundacją i Katedrą ISOzN.  

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2016, godz. 14:16 - Leszek Wojtowicz