Kierownik Katedry -  dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL

 

Pracownicy

dr Olga Białek-Szwed

mgr Katarzyna Drop

dr Wojciech Wciseł

 

Zainteresowania pracowników Katedry  Języka Mediów i Komunikacji Społecznej skupiają się wokół zagadnień związanych z językiem mediów, zwłaszcza drukowanych.

 

W Katedrze prowadzone są zajęcia praktyczne z edytorstwa, adjustacji tekstów, a także umiejętności pracy z komputerem w zawodzie dziennikarza. Wśród najnowszych zagadnień realizowanych w jednostce jest grafika komputerowa oraz blogi jako forma komunikacji społecznej.

Autor: Alena Vilcheuskaya
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2016, godz. 20:07 - Joanna Szegda