Katedra Katechetyki Szczegółowej

 

W Katedrze Katechetyki Szczegółowej prowadzi się badania z zakresu katechetyki szczegółowej. Przedmiotem badań jest praktyczna posługa katechetyczna Kościoła w Polsce i zagranicą oraz teologiczne podstawy, formy i metody posługi katechetycznej Kościoła, a także jej odnowa. Wiodącym kierunkiem badań jest katechetyka i katecheza specjalna – tak w wymiarze teoretycznej refleksji nad zasadami kierującymi tą posługą, jak i nad praktyką katechetyczną. Następną grupę badań stanowi katecheza dostosowana do wieku uczestnika katechezy, ze szczególnym uwzględnieniem katechezy dorosłych i katechezy rodzinnej. Trzecia grupa badań dotyczy podstaw formacji katechetów (teologicznych, pedagogiczno-dydaktycznych, psychologicznych i duchowych). Badania te prowadzone są również we współpracy z Papieskim Uniwersytetem Salezjańskim w Rzymie i z Istituto Euromeditareneo z Tempio Pausania z regionu Sardynia z Włoch.

Autor: Paweł Mąkosa
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2010, godz. 20:12 - Paweł Mąkosa